vindafjord

Navn: Åpent: Sted:
Frøken Fryd - Kafe og interiørjaSKJOLD
Vikedal pizza og bakeri

Nei

VIKEDAL
Cafe IzabelajaØLENSVÅG
Circle K ØlensvågjaØLENSVÅG
Knapphus Gatekjøkken

Nei

ØVRE VATS
Shell Knapphus24tØVRE VATS